De Tweede Kamer

Tweede Kamerverkiezing 2023

Op 22 november 2023 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Alle Nederlanders met kiesrecht mogen dan stemmen op degene van wie zij graag willen dat die hen vertegenwoordigt. De 150 meest gekozen leden nemen vervolgens zitting in de Tweede Kamer. Om dit voor elkaar te krijgen, worden in heel Nederland stembureaus geopend waar mensen hun stem kunnen uitbrengen.

Normaal gesproken wordt elke 4 jaar een nieuwe Tweede Kamerverkiezing gehouden, tenzij een kabinet eerder valt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de zittende politieke partijen het onmogelijk eens worden of geen vertrouwen meer hebben dat ze er samen uitkomen. In dat geval spreekt men van ‘ontbindingsverkiezingen.

Tweede Kamer in vogelvlucht 

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. Samen met de Eerste Kamer (75 leden) vormt de Tweede Kamer het Nederlandse parlement, in de grondwet ook wel de Staten-Generaal genoemd. De belangrijkste taak van de Tweede Kamer is het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om samen een verbond te vormen, een coalitie, die de steun krijgt van de meerderheid van de Tweede Kamer. Vervolgens wordt een formateur ingezet met als opdracht het formeren van een kabinet. Het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen (waaronder de minister-president), en wordt dus niet rechtstreeks gekozen.