Het tellen van de stemmen

De totaaltelling per stembureau vindt plaats op 22 november 2023. Alle stembureaus worden dan om 21:00 uur gesloten, waarna het tellen met de hand gebeurt. De stembussen worden geopend, de stembiljetten worden eruit gehaald en de stemmen worden terplekke op het desbetreffende stembureau volgens de richtlijnen van de overheid geteld. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Stembureautelling bijwonen

Bent u benieuwd hoe de stemmen worden geteld en hoe de uitslag wordt vastgesteld? Meld u dan om 21:00 uur op het stembureau waar u graag meekijkt. U mag bij het stemmen tellen aanwezig zijn, mits u het telproces niet hindert. Ook de media mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. Mee tellen kan helaas niet: dit wordt uitsluitend gedaan door stembureauleden en tellers die zijn aangewezen door de gemeente.

Uitleg telproces

Wilt u zich online verdiepen in het telproces dan vindt u een stap-voor-stapuitleg op de website van de Kiesraad.

Gemeentelijk stembureau

Op het gemeentelijk stembureau (GSB) wordt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vastgesteld. Alle proces-verbalen worden nagekeken op verschillen en/of fouten, en waar nodig vinden hertellingen plaats.

Deze zitting is openbaar en vindt plaats op donderdag 23 november 2023 om 09:00 uur op het gemeentehuis van Son en Breugel (Raadhuisplein 1).