Ik wil iemand anders machtigen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit kan via de achterkant van uw stempas

De mogelijkheid om een volmacht te verlenen (schriftelijke machtiging) is gesloten vanaf zaterdag 18 november.

  Voorwaarden

  • Iemand mag door maximaal 2 personen gemachtigd worden.De gemachtigde mag in totaal 3 stemmen uitbrengen: 1 voor zichzelf en 2 voor andere personen.
  • De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.

   Onderhandse machtiging 

   U kunt iemand met behulp van uw stempas machtigen om uw stem uit te brengen. Dit wordt een onderhandse machtiging genoemd. 

   1. Ga na of iemand voor u mag stemmen
    De persoon die u machtigt moet in dezelfde gemeente wonen als u. 
    - Degene die u machtigt mag door maximaal 2 personen gemachtigd worden. 

   2. Stempas invullen
    U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze.

   3. Stempas en kopie legitimatie meegeven
    Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee (dit mag zowel een papieren kopie als een foto op uw telefoon of tablet zijn).

   4. Stemmen namens u
    Op de verkiezingsdag brengt de gemachtigde namens u een stem uit.

   Tips voor het maken van een veilige kopie van uw identiteitsbewijs

   • schrijf op de kopie dat het om een kopie gaat,
   • schrijf op de kopie dat deze bedoeld is voor uw machtiging,
   • schrijf de datum op de kopie,
   • streep op de kopie uw burgerservicenummer door; doe dit ook met de nummers onderaan uw identiteitsbewijs.