Bezwaar indienen

Doordat alle gemeenten de verkiezingsuitslag en bijbehorende documenten online publiceren, kan iedereen de resultaten controleren. 

Vermoed u dat er een (tel)fout is gemaakt bij een stembureau of het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u hieronder een melding doen bij de Kiesraad. Dit gaat bijvoorbeeld om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. 

Een melding is mogelijk tot 29 november om 10:00 (dit is 48 uur voorafgaand aan de zitting van het centraal stembureau).

Melding doen