Het gemeentehuis: extra toegankelijk stembureau

Gemeentehuis: extra toegankelijk stembureau

Parkeren en wegwijzers

Bij het gemeentehuis zijn 2 invalideparkeerplaatsen aanwezig. De wegwijzers zijn hier lager geplaatst zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. Binnen vindt u extra uitleg over de verschillende taken aan de stemtafel (zoals het overhandigen van het stembiljet).

Duidelijke looproute

De looproute door het stemlokaal is in het gemeentehuis met behulp van contrasterende tape extra duidelijk aangegeven.

Toegankelijke stembussen 

De stembussen in het gemeentehuis zijn lager. Zo kunt u hier ook vanuit uw rolstoel makkelijker een stembiljet in doen.

Prokkelduo 

In het gemeentehuis is een prokkelduo(externe link) aanwezig: een stembureaulid met en een stembureaulid zonder een licht verstandelijke beperking. Samen vullen zij elkaar aan en versterken elkaar gedurende de verkiezingsdag.

Visuele ondersteuning: samenwerking met Nuenen

De gemeente Son en Breugel werkt samen met de gemeente Nuenen om hulpmiddelen beschikbaar te stellen voor blinden of slechtzienden. In stemlokaal Het Klooster (Nuenen) kunt u gebruikmaken van een stemmal. Deze bevat voelbare cijfers en braille die u over het stembiljet legt. Daarnaast kunt u een stembox gebruiken. Dit is een apparaat met koptelefoon waarmee u hoort welke partijen en kandidaten op de lijst staan.

(!) Let op: omdat u in een andere gemeente stemt, heeft u hier een kiezerspas voor nodig.
U kunt deze aanvragen via deze link.

Voor vervoer naar Nuenen kunt u gebruikmaken van Automaatje (hieronder nader toegelicht). 

Vervoer naar het stemlokaal

Bent u minder mobiel en heeft u vervoer nodig om naar het stembureau te komen? Dan halen de vrijwilligers van AutoMaatje (onderdeel van SonenBreugelVerbindt) u thuis op en brengen u ook weer terug met hun eigen auto. Dit doen zij voor een minimale (onkosten)vergoeding. 

Neem bij voorkeur al in oktober contact op: