Toegankelijkheid

Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvriendelijk ingericht. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Hier kunnen mensen terecht die minder goed ter been zijn, of wie moeite heeft met lezen en kijken.

Parkeren en wegwijzers

Bij het gemeentehuis zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. De wegwijzers zijn hier lager geplaatst zodat deze voor ieder zichtbaar zijn. Binnen hangen bordjes met uitleg over de verschillende taken aan de stemtafel (stembiljet overhandigen et cetera).

Visuele ondersteuning

Op het stembureau in het gemeentehuis zijn visuele hulpmiddelen beschikbaar, zoals een stemmal. Deze is voorzien van voelbare cijfers en braille om over het stembiljet te leggen. Daarnaast kunt u een soundbox gebruiken. Dit is een apparaat met koptelefoon waarmee u hoort welke partijen en kandidaten op de lijst staan.

Duidelijke looproute

Met behulp van contrasterende tape is de looproute door het stemlokaal extra duidelijk aangegeven.

Prokkelduo

Een prokkelduo bestaat uit een stembureaulid met en een stembureau zonder een licht verstandelijke beperking. Zij vullen elkaar aan en versterken elkaar gedurende de verkiezingsdag.

Toegankelijke stembussen

In het gemeentehuis zijn de stembussen lager. Hierdoor kunt u hier ook met een rolstoel makkelijk een stembiljet in doen.

Gehandicaptenplatform

Heeft u vragen, tips of zijn er andere aandachtspunten? Op woensdag 15 maart tussen 10.00 – 12.00 uur is er iemand van het gehandicaptenplatform aanwezig als aanspreekpunt.

ANWB AutoMaatje brengt u naar het stembureau 

Wilt u graag zelf stemmen, maar weet u niet hoe u op het stembureau moet komen?
Het kan met ANWB AutoMaatje van SonenBreugelVerbindt!
De chauffeurs van AutoMaatje begeleiden u naar en van het stembureau tegen een kleine vergoeding.

U kunt een AutoMaatje aanvragen via 0499 209609 of via automaatje@sonenbreugelverbindt.nl
Wist u dat het stembureau op het gemeentehuis speciaal ingericht is voor minder mobiele personen en visueel gehandicapten?