Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Kiezers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het stemmen. Dit kan een stembureaulid zijn of iemand die met de kiezer meegaat naar het stembureau. Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan.

Meer weten over wat er geregeld is voor kiezers met een beperking?

Op de website van de  Rijksoverheid leest u er alles over.

Extra toegankelijk stemlokaal: Het Gemeentehuis

Toegankelijkheid

Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvriendelijk ingericht. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis. Hier kunnen mensen terecht die minder goed ter been zijn, of wie moeite heeft met lezen en kijken.

Parkeren en wegwijzers

Bij het gemeentehuis zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. De wegwijzers zijn hier lager geplaatst zodat deze voor ieder zichtbaar zijn. Binnen hangen bordjes met uitleg over de verschillende taken aan de stemtafel (stembiljet overhandigen et cetera).

Visuele ondersteuning

Op het stembureau in het gemeentehuis zijn visuele hulpmiddelen beschikbaar, zoals een stemmal. Deze is voorzien van voelbare cijfers en braille om over het stembiljet te leggen. Daarnaast kunt u een soundbox gebruiken. Dit is een apparaat met koptelefoon waarmee u hoort welke partijen en kandidaten op de lijst staan.

Duidelijke looproute

Met behulp van contrasterende tape is de looproute door het stemlokaal extra duidelijk aangegeven.

Prokkelduo

Een prokkelduo bestaat uit een stembureaulid met en een stembureau zonder een licht verstandelijke beperking. Zij vullen elkaar aan en versterken elkaar gedurende de verkiezingsdag.

Toegankelijke stembussen

In het gemeentehuis zijn de stembussen lager. Hierdoor kunt u hier ook met een rolstoel makkelijk een stembiljet in doen.

Chronisch zieken en gehandicaptenplatform

Heeft u vragen, tips of zijn er andere aandachtspunten? Dagelijks tussen 14:00-16:00 uur is iemand van het gehandicaptenplatform aanwezig als aanspreekpunt.

Vervoer naar het stemlokaal

Bent u minder mobiel en heeft u vervoer nodig om naar het stembureau te komen? Stichting Sonenbreugelverbindt helpt u graag. Voor € 2,40 halen de vrijwilligers van ANWB AutoMaatje u thuis op, en brengen u weer terug met hun eigen auto. Aanmelden kan telefonisch op werkdagen tussen 09:00-14:00 (0499-209609) of stuur een mail naar automaatje@sonenbreugelverbindt.nl.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving