Wie mogen er stemmen?

Voorwaarden:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.  
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.  
  • U bent inwoner van de gemeente Son en Breugel. U heeft stemrecht in de gemeente waar u geregistreerd bent op de dag van de kandidaatstelling. Dat is op 31 januari 2022.
  • Er is een extra voorwaarde voor buitenlandse inwoners (van buiten de EU). Zij moeten minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond 

Registratie als kiezer

De burgemeester van de gemeente Son en Breugel maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 16 maart 2022 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.
 

Stemmen per brief

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om per brief te stemmen.
 

Meerdere dagen stemmen

De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is verlengd. Hierdoor is vervroegd stemmen mogelijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat er op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart ook gestemd kan worden. Verdere informatie over welke stemlocaties open zijn op deze twee dagen volgt nog.
 

Bezorging stempassen

De stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten uiterlijk 2 maart 2022 bij alle kiezers thuisbezorgd zijn. In de gemeente Son en Breugel worden de stempassen op 18 en 19 februari 2022 bezorgd.

Telling stemmen bijwonen

U heeft de mogelijkheid om de telling van de uitgebrachte stemmen bij te wonen. Over het bijwonen van de telling kunt u meer lezen op de website van de kiesraad.

De telling van de uitgebrachte stemmen op 14 en 15 maart 2022 vindt plaats op 16 maart 2022. Dit vindt plaats in het gemeentehuis vanaf 9.00 uur tot einde telling. 

Daarnaast vindt de totaaltelling per stembureau plaats op 16 maart 2022 na sluiting van alle stembureaus. Deze vindt plaats op het betreffende stembureau.

Openbare zitting 21 maart 2022

21 maart 2022 om 10.00 uur openbare zitting van het centraal stembureau over:

  • openbare zitting hoofd stembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming;
  • openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing.