Voorwaarden Provinciale Staten:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht(externe link).  
  • U moet volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in de provincie Noord-Brabant wonen.

Voorwaarden Waterschap:

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs. Bij de provinciale Staten verkiezingen en Waterschappen mag u een paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs gebruiken dat op 15 maart 2023 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Bezorging stempassen

De stempassen moeten uiterlijk 1 maart 2023 bij alle kiezers thuisbezorgd zijn. In de gemeente Son en Breugel worden de stempassen op 17 en 18 februari 2023 bezorgd.

Telling stemmen bijwonen

U heeft de mogelijkheid om de telling van de uitgebrachte stemmen bij te wonen. Over het bijwonen van de telling kunt u meer lezen op de website van de kiesraad.

Daarnaast vindt de totaaltelling per stembureau plaats op 15 maart 2023 na sluiting van alle stembureaus. Deze vindt plaats op het betreffende stembureau.

Gemeentelijk stembureau (GSB)

De zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 08.30 uur. Tijdens de (openbare) zitting van het GSB worden alle proces-verbalen van de stembureaus nagekeken op verschillen en/of fouten en waar nodig vinden hertellingen plaats.

Locatie van deze openbare zitting van het GSB: Gemeentehuis Son en Breugel, Raadhuisplein 1.

Centraal Stembureau

Bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft elke provincie en Waterschap een centraal stembureau.

Het centraal stembureau voert een aantal controles uit.

Als er nog fouten zijn overgebleven in 1 of meer processen-verbaal, geeft het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau de opdracht om die fouten te corrigeren.

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CSB) Provinciale Staten:

U kunt bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de Provinciale Staten van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau (GSB).

Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 09.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.

U kunt hier (externe link)een melding maken.


Meldingen van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CSB) Waterschap de Dommel

U kunt bij Waterschap de Dommel een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van Waterschap de Dommel van het stembureau en het gemeentelijk stembureau (GSB).

Meldingen dienen daarom uiterlijk op 21 maart 11.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.

U kunt hier (externe link)een melding maken.

Stemmen per brief

Bij de provinciale staten verkiezingen is het niet mogelijk om per brief te stemmen.